Chính sách miễn trách nhiệm của AE888

AE888 không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời của nội dung trên các trang web liên kết đến trang web bên ngoài.

Sử dụng mạng lưới và hợp pháp

Việc sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể mang lại trách nhiệm pháp lý cho cư dân hoặc cá nhân tại một số quốc gia. AE888 không có ý định cung cấp mạng lưới này cho những người ở các quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.

Khách hàng phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Khách hàng chịu mọi rủi ro và lợi ích, được thể hiện từ sự quan tâm và hiểu biết của họ đối với AE888. Khách hàng cần xác nhận rằng điều này là hợp pháp và khả thi.

Trò chơi trực tuyến và không trực tuyến có tính hợp pháp dựa trên quy tắc pháp luật của từng quốc gia. AE888 không khuyến khích tham gia vào các dịch vụ của họ nếu nó vi phạm pháp luật cờ bạc địa phương. Khách hàng cần đảm bảo rằng hành vi cá cược của họ luôn tuân theo luật pháp của nơi cư trú của họ. AE888 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm cho việc vi phạm pháp luật địa phương.

Độ tuổi và trách nhiệm pháp lý

Khách hàng phải đủ tuổi pháp lý (hoặc tuổi hợp pháp tại khu vực cư trú của họ) để sử dụng dịch vụ AE888 mà không vi phạm pháp luật địa phương. AE888 có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản của bất kỳ ai dưới 18 tuổi và không hoàn lại tiền. Khách hàng cần thiết lập bảo vệ trẻ em trên máy tính để ngăn trẻ em tiếp cận các trò chơi.

Miễn trách nhiệm về sự cố và kỹ thuật

AE888 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.

AE888 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố hoặc vấn đề kỹ thuật nào gây ra bởi con người, như lỗi trong trò chơi, phần mềm, thông tin, hoặc các vấn đề mạng như kết nối yếu, gián đoạn, và sự cố do sơ suất con người gây ra.

AE888 không đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời và chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ trong trường hợp tấn công virus hoặc sâu máy tính.

Quyền của AE888

AE888 có quyền đổi, chấm dứt, sửa đổi hoặc thêm các dịch vụ mà không cần thông báo cho khách hàng.

Khách hàng cần duy trì kết nối mạng ổn định khi chơi tại AE888. AE888 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trò chơi, thông tin, hoặc dịch vụ miễn phí bị gián đoạn do sự không ổn định của mạng lưới của khách hàng.

Nếu khách hàng tiết lộ thông tin tài khoản của họ cho bên thứ ba, AE888 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc này.

Quyết định cuối cùng

AE888 luôn có quyền quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp.

AE888